Biotop Service: drzewa, wycinka, ścinka, nasadzenia, pielęgnacja
Strona głównaOfertaRealizacjeGaleriaKontakt

Zakres prac

Wycinki, pielęgnacje, zabezpieczenia

Wycinka drzew i krzewów - Wykonujemy wycinkę drzew metodą sekcyjną tzn. "od góry",przy użyciu sprzętu i technik alpinistycznych lub z użyciem własnego podnośnika koszowego.

Pielęgnacja drzew i krzewów- Regularny i zdrowy wzrost drzew zależy od kilku czynników. Jednym z nich jest prawidłowa pielęgnacja korony - cięcia pielęgnacyjne tzn. takie których celem jest wyłącznie stymulacja właściwych warunków rozwoju oraz techniczne, których celem jest niwelacja kolizji z architekturą, teletechniką itp.

Aeracja i nawożenie drzew dolistne - oferujemy pełen zakres prac związanych z poprawą kondycji zdrowotnej drzew starszych - napowietrzanie systemu korzeniowego wraz z nawożeniem doglebowym. Dokonujemy analizy fizycznej oraz chemicznej gleby oraz rośliny i na ich podstawie dobieramy stosowne zabiegi: nawożenie dolistne, wzbogacanie gleby w składniki pokarmowe i mineralne, zmniejszanie zasolenia.

Ochrona chemiczna drzew - W celu ochrony drzew przed chorobami i szkodnikami wykonujemy opryski chemiczne zapobiegawczo i interwencyjnie, również drzew starszych (wysokich).

Przesadzanie drzew i krzewów - Wykonujemy usługę przesadzenia drzew starszych ręcznie lub z użyciem przesadzarki hydraulicznej zamontowanej na samochodzie ciężarowym.

Aranżacja wnętrz roślinnością - Oferujemy projekt i wykonanie zieleni wewnętrznej, diagnostykę oraz stałą opiekę.

Zabezpieczanie systemów korzeniowych - Wykonujemy zabieg zabezpieczenia systemów korzeniowych drzew i krzewów kolidujących np. z inwestycją budowlaną tzw. "Ekran przeciwkorzenny".

Trawniki i nasadzenia

Nasadzenia drzew i krzewów - współpracujemy z najlepszymi szkółkami zrzeszonymi Związku Szkółkarzy Polskich, gwarantujemy sprawdzony materiał roślinny.

Trawniki wykonujemy zarówno na terenach płaskich jak i wysokich skarpach metodą tradycyjną (siewu), hydroobsiewem czy układamy trawniki z rolki.Usługi sprzętowe

Wynajem sprzętu:

- Podnośnik koszowy - dysponujemy podnośnikiem o wysokości roboczej 19,5 m. zamontowanym na samochodzie ciężarowym.

- Rębak do gałęzi - oferujemy usługę zrębkowania gałęzi przy użyciu rębarek marki Skorpion i Vermeer.

- Frezowanie karp - oferujemy mechaniczne frezowanie pni po wyciętych drzewach do głębokości 40 cm pod powierzchnię gruntu

- Karczowanie karp - oferujemy ręczne lub mechaniczne usuwanie karp po wyciętych drzewach (koparka kołowa).Sprzedaż drewna, ziemi ogrodniczej, zrębek

Drewna kominkowego połupanego i w odcinkach, zrębek, kory, ziemi.Projekty, opinie, inwentaryzacje

Projekt i wykonanie - posiadamy wykwalifikowaną kadrę, która chętnie Państwu doradzi, wykona wizualizację.

Aranżacja wnętrz roślinnością - oferujemy projekt i wykonanie zieleni wewnętrznej, diagnostykę oraz stałą opiekę.

Inwentaryzacja - oferujemy inwentaryzacje zieleni lub jej uaktualnienie wraz z projektem gospodarki istniejącą zielenią i wyliczeniem stosownych opłat środowiskowych.

Wykonywanie opinii n/t stanu zdrowotnego drzew - Wykonujemy opinie nt. stanu zdrowotnego drzew, które są wykorzystywane przy ocenie: - wielkości zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, - usunięcia drzewa z naliczeniem lub bez naliczenia opłat środowiskowych,

Kompleksowe przeprowadzanie procedury zmierzającej do uporządkowania terenów zieleni wraz z uzyskaniem stosownych decyzji zezwalających na usunięcie lub przesadzenie drzew i krzewów oraz naliczeniem ewentualnych kosztów opłat środowiskowych;

Na Państwa zlecenie możemy przeprowadzić kompleksową oceną stanu zdrowotnego waszych roślin (waszej zieleni) wraz z zaleceniami co do dalszego postępowania, a następnie przeprowadzić symulację jakich nakładów finansowych należy się spodziewać w celu utrzymania istniejącej zieleni oraz jak należy postępować żeby Usługa lub Świadczenia Ekosystemów Zieleni (ECOSYSTEM SERVICES) przynosiły Państwu wymierny, jak najlepszy komfort życia w mieście (lokalny mikroklimat, podnoszenie walorów estetycznych, rekreacyjnych, edukacyjnych itp.). Wyższa jakość życia - cień, ochrona przed słońcem i wiatrem, lepsze samopoczucie, ograniczenie hałasu miejskiego, minimalizacja zanieczyszczeń gazowych, zmniejszenie nakładów na klimatyzację, naturalne bariery dźwiękochłonne.

Nadzory - oferujemy nadzór wykwalifikowanej kadry posiadającej stosowne branżowe uprawnienia i wieloletnie doświadczenie. Nasi pracownicy zrzeszeni są w takich instytucjach jak SITO NOT. Współpracujemy z ornitologami, entomologami, Inspektorami Nadzoru. Posiadamy stosowne uprawnienia do nadzoru terenów zabytkowych.

Place zabaw i mała architektura - poza aranżacją terenów osiedlowych i miejskich wykonujemy montaż elementów placów zabaw i małej architektury na terenach miejskich, w szkołach i przedszkolach.

Prace porządkowe - nasza firma świadczy także usługi w zakresie prac porządkowych takich jak np. usuwanie śniegu i sopli, sprzątanie dróg wewnętrznych i alei osiedlowych, inne.
wycinka drzew

ścinka drzew

drzewa

wycinka