image/svg+xml
BIOTOP

ul. Francuska w Warszawie

Piękna ulica Francuska – zielona i bezpieczna, Dz. Praga Południe m.st. Warszawy

Współpraca z ZUB ADROG Sp. J. Adam Dybcio, Eugenia Dybcio

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie