image/svg+xml
BIOTOP

Nasadzenia drzew i krzewów oraz trawniki

Wykonujemy nasadzenia drzew i krzewów oraz trawniki w przestrzeni miejskiej. Nasadzenia, które wykonujemy są przystosowane do trudnych warunków miejskich. Aby stworzyć roślinom jak najlepsze miejsce do życia wykorzystujemy najnowsze metody dostępne na rynku.

W celu polepszenia warunków bytowych roślin stosujemy m. in.:

  • Substraty o parametrach odpowiednio dobranych do każdego gatunku oraz nowości na rynku, takie jak substrat strukturalny UrbanSoil lub CitySoil;
  • Systemy napowietrzająco-nawadniające, które oprócz dostarczenia roślinom wody i powietrza powodują korzenienie się drzew w głębszych warstwach gleby, co jest niezwykle ważne w terenach zurbanizowanych;
  • Ekrany przeciwkorzeniowe, które chronią nawierzchnie i fundamenty budynków przed korzeniami oraz ukierunkowują ich wzrost;
  • Podziemne systemy kotwienia, które są bardziej estetyczne, ale także wykonujemy tradycyjne palikowanie;
  • Szczepionki mikoryzowe w drzewach nowo posadzonych oraz istniejących.

Przy wykonywaniu nasadzeń drzew i krzewów stosujemy się do wszystkich norm zawartych w przepisach projektowania.

Wykonujemy również trawniki w trudnych warunkach wzdłuż dróg i na skarpach. Aby uzyskać zadowalający efekt stosujemy odpowiednio dobrane mieszanki traw do siewu lub przy obiektach użyteczności publicznej - trawę z rolki.

Na wykonaną zieleń dajemy gwarancję w zależności od warunków kontraktu. Dbamy o swoje nasadzenia w okresie coraz większych letnich upałów poprzez podlewanie ich w nocy. Stale monitorujemy stan zdrowotny roślin i w razie konieczności stosujemy zabiegi interwencyjne.

Nasadzenia drzew i krzewów oraz trawniki
Wycinki, pielęgnacje, zabezpieczenia

Wycinki, pielęgnacje, zabezpieczenia

Wycinka drzew i krzewów - Wykonujemy wycinkę drzew metodą sekcyjną tzn. "od góry",przy użyciu sprzętu i technik alpinistycznych lub z użyciem własnego podnośnika koszowego.

Pielęgnacja drzew i krzewów - Regularny i zdrowy wzrost drzew zależy od kilku czynników. Jednym z nich jest prawidłowa pielęgnacja korony - cięcia pielęgnacyjne tzn. takie których celem jest wyłącznie stymulacja właściwych warunków rozwoju oraz techniczne, których celem jest niwelacja kolizji z architekturą, teletechniką itp.

Aeracja i nawożenie drzew dolistne - oferujemy pełen zakres prac związanych z poprawą kondycji zdrowotnej drzew starszych - napowietrzanie systemu korzeniowego wraz z nawożeniem doglebowym. Dokonujemy analizy fizycznej oraz chemicznej gleby oraz rośliny i na ich podstawie dobieramy stosowne zabiegi: nawożenie dolistne, wzbogacanie gleby w składniki pokarmowe i mineralne, zmniejszanie zasolenia.

Ochrona chemiczna drzew - W celu ochrony drzew przed chorobami i szkodnikami wykonujemy opryski chemiczne zapobiegawczo i interwencyjnie, również drzew starszych (wysokich).

Przesadzanie drzew i krzewów - Wykonujemy usługę przesadzenia drzew starszych ręcznie lub z użyciem przesadzarki hydraulicznej zamontowanej na samochodzie ciężarowym.

Zabezpieczanie systemów korzeniowych - Wykonujemy zabieg zabezpieczenia systemów korzeniowych drzew i krzewów kolidujących np. z inwestycją budowlaną tzw. "Ekran przeciwkorzenny".

Projekty, opinie, inwentaryzacje

Projekt i wykonanie - posiadamy wykwalifikowaną kadrę, która chętnie Państwu doradzi, wykona wizualizację.

Aranżacja wnętrz roślinnością - oferujemy projekt i wykonanie zieleni wewnętrznej, diagnostykę oraz stałą opiekę.

Inwentaryzacja - oferujemy inwentaryzacje zieleni lub jej uaktualnienie wraz z projektem gospodarki istniejącą zielenią i wyliczeniem stosownych opłat środowiskowych.

Wykonywanie opinii n/t stanu zdrowotnego drzew - Wykonujemy opinie nt. stanu zdrowotnego drzew, które są wykorzystywane przy ocenie: - wielkości zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, - usunięcia drzewa z naliczeniem lub bez naliczenia opłat środowiskowych,

Kompleksowe przeprowadzanie procedury zmierzającej do uporządkowania terenów zieleni wraz z uzyskaniem stosownych decyzji zezwalających na usunięcie lub przesadzenie drzew i krzewów oraz naliczeniem ewentualnych kosztów opłat środowiskowych;

Na Państwa zlecenie możemy przeprowadzić kompleksową oceną stanu zdrowotnego waszych roślin (waszej zieleni) wraz z zaleceniami co do dalszego postępowania, a następnie przeprowadzić symulację jakich nakładów finansowych należy się spodziewać w celu utrzymania istniejącej zieleni oraz jak należy postępować żeby Usługa lub Świadczenia Ekosystemów Zieleni (ECOSYSTEM SERVICES) przynosiły Państwu wymierny, jak najlepszy komfort życia w mieście (lokalny mikroklimat, podnoszenie walorów estetycznych, rekreacyjnych, edukacyjnych itp.). Wyższa jakość życia - cień, ochrona przed słońcem i wiatrem, lepsze samopoczucie, ograniczenie hałasu miejskiego, minimalizacja zanieczyszczeń gazowych, zmniejszenie nakładów na klimatyzację, naturalne bariery dźwiękochłonne.

Nadzory - oferujemy nadzór wykwalifikowanej kadry posiadającej stosowne branżowe uprawnienia i wieloletnie doświadczenie. Nasi pracownicy zrzeszeni są w takich instytucjach jak SITO NOT. Współpracujemy z ornitologami, entomologami, Inspektorami Nadzoru. Posiadamy stosowne uprawnienia do nadzoru terenów zabytkowych.

Place zabaw i mała architektura - poza aranżacją terenów osiedlowych i miejskich wykonujemy montaż elementów placów zabaw i małej architektury na terenach miejskich, w szkołach i przedszkolach.

Projekty, opinie, inwentaryzacje
 Usługi sprzętowe

Usługi sprzętowe

Podnośnik koszowy - dysponujemy podnośnikiem o wysokości roboczej 24 m zamontowanym na samochodzie ciężarowym.

Rębak do gałęzi - oferujemy usługę zrębkowania gałęzi przy użyciu rębarki marki Skorpion.

Frezowanie karp - oferujemy mechaniczne frezowanie pni po wyciętych drzewach do głębokości 40 cm pod powierzchnię gruntu

Sprzedaż drewna, ziemi ogrodniczej, zrębek

Drewna kominkowego połupanego i w odcinkach, zrębek, kory, ziemi.

 Sprzedaż drewna, ziemi ogrodniczej, zrębek