image/svg+xml
BIOTOP

Szkoła Zaruby – ogród na dachu

Projekt budowy budynku kompleksu oświatowego przedszkolno-szkolnego przy ul. J. Zaruby w Warszawie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym: drogami wewnętrznymi i chodnikami, parkingami wewnętrznymi, zew. instalacją wodociągową, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, zew. instalacją oświetlenia terenu, placami zabaw i niwelacją terenu.

Współpraca z BALZOLA POLSKA Sp. z o.o.

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów